CHINA-GUANGZHOU-ZHONG NANSHAN-NOVEL CORONAVIRUS-INTERVIEW (CN)